Uverejnené

Nahratie vlastných fotografií

Ovládanie na mobile

Ak chcete pridať / nahrať svoju fotku kliknite myškou alebo prstom na hexagon – šesťuholník. V mobile sa Vám otvorí možnosť fotenia fotenia alebo prejsť na súbory. Vyberiete fotku ktorú si prajete vytlačiť. Po jej zobrazení v tvare šesťuholníka máte možnosť úpravy zväčšením – priblížením alebo zmenšením – oddialením a posunutím výrezu. Ak ste dokončili túto úpravu fotku pridáte stlačením tlačidla PRIDAJ. Postupným opakovaním týchto krokov sa Vám na stránke zobrazia všetky nahraté fotky. V prípade ak chcete niektorú zmazať stačí, ak prejdete do košíka, v ktorom máte náhľady jednotlivých fotiek a na ľavej strane máte krúžok s krížikom ktorý zabezpečí funkciu zmazania fotky. Celková cena je zobrazená v košíku v časti medzisúčet.

Kliknite na šesťuholník, vyberte svoju fotku.

Posúvaním prstov zväčšite, zmenšite priblíženie.

Posúvaním jedného prsta posuňte svoju fotku.

Ovládanie na desktop

Kliknite na oblasť šesťuholníka vyberte svoju fotku z adresára.

Posúvaním kolieska myšky zväčšite, zmenšite priblíženie.

Držaním ľavého tlačidla myšky posuňte svoju fotku.